BIRDS of CUBA ** = Cuban endemics or * = Caribbean endemics

Cuban parakeets ** (Aratinga euops) Sendero El Macio - Feb 23, 2016


CUBA: Birds, Bath and Beyond (February 2016)

Lynn & John Salmon <>{