BIRDS SEEN in TANZANIA (July-August, 2016)

Gray-breasted Francolin (Pternistis rufopictus),Ngorongoro - Ndutu area


DAWN ON THE SERENGETI: Safari in Tanzania
Lynn & John Salmon <>{